Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 • VVE in de Samensprong
  VVE in de Samensprong Naast onze school werken we naast de Peuterspeelzaal met nog meer deelnemers in onze brede school De Samensprong. Doel van alle deelnemers in onze Brede School is...
  Lees meer...
 • Afspraken met de gemeente
  Afspraken met de gemeente In de gemeente Ooststellingwerf werken we met een protocol voor VVE. In dit protocol staan o.a. de doelstellingen die we met de kinderen willen bereiken. Ook staan...
  Lees meer...
 • De eerste 6 weken op De Schalmei
  De eerste 6 weken op De Schalmei Wanneer uw kind bij ons op school komt is er al een eerste kennismaking geweest met de schooldirecteur. Ook is de  leerkracht van uw kind is bij u op...
  Lees meer...
 • Overdrachtsformulieren
  Overdrachtsformulieren Wanneer de kinderen van Het Kwetternest naar De Schalmei gaan, krijgen wij alle gegevens van de leidsters. In alle gevallen worden de kinderen met de leerkracht van...
  Lees meer...
 • Tutor in groep 1 en 2
  Tutor in groep 1 en 2 Juf Tryntsje is de leidster op de peuterspeelzaal, zij kent dus alle kinderen. Jyf Tryntsje is ook de tutor bij ons in groep 1 en 2. Zij begeleidt de kinderen die in...
  Lees meer...
 • De doelen
  De doelen De gemeente Ooststellingwerf heeft de Samensprong aangemerkt als VVE locatie. Op peuterspeelzaal Het Kwetternest wordt daarom met het programma Piramide gewerkt. En op sommige...
  Lees meer...
 • Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
  Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te...
  Lees meer...