Welkom op onze school

Onderwijs van nu met het oog op morgen

De missie van onze school is: onderwijs van nu met het oog op morgen. Wij zien het als onze taak om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de snel veranderende maatschappij. Zo doen wij drie middagen per week mee aan tjong®talent, waar we op projectmatige manier werken aan de vaardigheden van de 21ste eeuw (21 Century Skills). Deze vaardigheden draaien om samenwerken, kritisch denken en creativiteit. We kijken voortdurend naar de inhoud van ons onderwijs, wat heeft een kind nodig in deze tijd? 

Wat betekent dit voor ons? Waar mogelijk passen we ons onderwijs erop aan. 

We experimenteren met nieuwe werkwijzen en onderwijsvormen.

Ook is er veel openheid bij kinderen en leerkrachten. Iedereen gaat op een plezierige en respectvolle manier met elkaar om. Ons team van leerkrachten is zeer betrokken en wil samen met de ouders het beste voor de leerlingen bereiken. 

De locatie van onze school, CBS De Schalmei, werd in de jaren zestig bepaald. Destijds zorgden de school in Waskemeer (Beneden Haulwerijk) en de school in Haulerwijk (Boven Haulerwijk) samen voor het onderwijs in het verzorgingsgebied. In 1978 werd besloten om met één gezamenlijk bestuur voor kleuter- en laag onderwijs door te gaan. Sinds 2006 zijn wij naar een moderne en multifunctionele accommodatie verhuisd, waar wij met zes andere participanten werken aan een brede school. 

Sinds 1977 heten wij CBS De Schalmei. Wij danken onze naam aan de schalmei, een herdersfluit. Dit sluit goed aan bij de identiteit van onze school omdat cultuuronderwijs, en met name muziek, bij ons hoog in het vaandel staat. We willen kinderen leren zich open te stellen voor cultuur zodat ze waardering krijgen voor culturele- en kunstzinnige uitingen in hun eigen leefomgeving. We willen ze leren te kijken naar schilderijen en beelden, te luisteren naar muziek en te laten genieten van taal en beweging, maar we willen ook dat ze deze kunstuitingen zelf ervaren. Allereerst kan dit door diverse materialen te onderzoeken aan de hand van kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie. Daarnaast stimuleren we het maken van tekeningen en ruimtelijke werkstukken om gevoelens en ervaringen uit te drukken. Tot slot geven we de ruimte om ritme, liedjes en instrumenten te gebruiken om het spelen en bewegen te ondersteunen.

 

Lees ook: Het draaiboek De Groep een groep