Schoolgids 2016-2017

Schoolgids

De schoolgids is een 'informatief document', dat ieder jaar zal worden bijgesteld. Naast de schoolgids geven we een informatiekalender uit. Dit is een aanvulling op de schoolgids met informatie over het schooljaar waarin het is uitgegeven.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Ze hebben een zekere vrijheid in het bepalen wat ze belangrijk vinden. Het onderwijs moet echter wel beantwoorden aan de kerndoelen. De schoolgids wil u daar meer informatie over geven. De verantwoording van ons onderwijs in de schoolgids heeft twee functies:

Deze gids geeft aan waar de school voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken.

De schoolgids moet ouders in staat stellen om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen: welke school past het best bij onze opvattingen, en waar voelen we ons thuis?

Wat staat er in de schoolgids?

In deze schoolgids kunt u als ouder lezen hoe het onderwijs op onze school is opgezet. Heel belangrijk vinden wij de zorg voor kinderen. We hebben dit onderwerp uitvoerig beschreven in het hoofdstuk: De zorg voor onze kinderen. Dit betekent niet dat wij niet hoeven na te denken over de kwaliteit van het onderwijs aan onze school. Dit geldt niet alleen voor het volgende schooljaar, maar we zullen ook moeten werken aan een lange termijnvisie:

wat is het doel van ons onderwijs

hoe willen we dat bereiken

welke keuzes maken we daarbij

De schoolgids kunt u inzien of downloaden via onderstaande link:

Schoolgids 2016-2017