Hier vindt u algemene informatie over onze school

 • Uitnodiging!
  Per schooljaar 2018/2019 zijn OBS It Twaspan en CBS de Schalmei gefuseerd. Hier hoort ook een nieuwe naam en een nieuw logo bij. Donderdag 6 september om 14.00 uur wordt de nieuwe naam en het...
  Lees meer...
 • Welkom op onze school
  Onderwijs van nu met het oog op morgen De missie van onze school is: onderwijs van nu met het oog op morgen. Wij zien het als onze taak om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de snel...
  Lees meer...
 • De school in het kort
  Onze identiteit We zijn een christelijke school en proberen daar zo goed mogelijk inhoud aan te geven. Zo zijn we gewend om 's morgens te beginnen met een gebed, een verhaal en leren we...
  Lees meer...
 • Protocol Burgerschap

  Wanneer wij de kerndoelen lezen en de algemeen aanvaarde basiswaarden van de maatschappij waarin onze leerlingen opgroeien wordt één ding duidelijk. Deze doelen bereiken wij niet door les te geven in Burgerschap en Sociale integratie. Deze doelen bereiken we met kinderen door ze voor te leven, met ze te oefenen en door leren. Het is daarom ook van belang dat visie, onderwijs en burgerschap één geheel vormen. Het protocol kunt u hieronder inzien of downloaden:

  Lees meer...
 • Schoolplan 2015-2019

  Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar, 2015-2019. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd.

  Lees meer...
 • Schoolgids 2016-2017

  De schoolgids is een 'informatief document', dat ieder jaar zal worden bijgesteld. Naast de schoolgids geven we een informatiekalender uit. Dit is een aanvulling op de schoolgids met informatie over het schooljaar waarin het is uitgegeven.

  Lees meer...